View Post

תופעת ההעלמות

אני נתקלת ביותר ויותר פוסטים על המצב בו גברים, וגם נשים, נעלמים בשלבי הכרות ראשוניים אחרי סקס. זו תופעה נפוצה וידועה זה מכבר, אבל כנראה שהיא מתחזקת.
אני רוצה להעלות כמה נקודות למחשבה שהסתובבו לי בראש